Projektowanie systemów informatycznych

    Miernikiem wartości tworzonego przez nas oprogramowania jest zestaw korzyści, których dostarczy ono firmie naszego Klienta. Projekty systemów informatycznych realizujemy z zamiarem odzwierciedlenia, ale przede wszystkim usprawnienia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.


    W naszych pracach stosujemy format UML (ang. Unified Modeling Language), który w połączeniu z jego reprezentacją graficzną pozwala definiować, wizualizować i szczegółowo dokumentować elementy modelu analitycznego. Na etapie identyfikacji wymagań stawianych tworzonemu systemowi stosujemy przypadki użycia, dokumentując wymagania funkcjonalne w sposób, umożliwiający ich wygodne komunikowanie wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia systemu oraz jego użytkowanie.


Wróć do: analiza i projekt