Aplikacje internetowe

    Na bazie precyzyjnych projektów stworzonych przez naszych specjalistów budujemy również aplikacje internetowe, czyli takie, które uruchamiają się w przeglądarce internetowej i są dostępne z każdego komputera podłączonego do Internetu. Przy budowie tego typu aplikacji wykorzystujemy ASP i PHP. Bazy danych projektów internetowych umieszczamy na SQLSever, Oracle, MySQL lub Postgresie. Przy konstrukcji aplikacji używamy nowoczesnych technik dostępu do danych niezależnych od źródła danych. Wykorzystujemy ASP na platformie Microsoft Visual Studio .NET do przyśpieszenia procesu tworzenia ergonomicznych aplikacji internetowych oraz usług sieciowych. Nasze aplikacje internetowe możemy budować w ścisłym związku z aplikacjami desktopowymi, wykorzystując ten sam kod napisany w C# zarówno w aplikacjach internetowych jak i desktopowych. Taka filozofia programowania znacznie obniża koszty wytworzenia jednocześnie tych dwóch aplikacji. Dla naszych klientów tworzymy unikalne koncepcje graficzne projektów.


Wróć do: programowanie