Icetity Group Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 94 B
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-33-67-962
KRS: 0000326860,
         Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródm. w Krakowie,
         XII Wydział Gospodarczy

mail: biuro@icetitygroup.pl